สินค้า - บริการ

บริการจำหน่ายเครื่องปั่นไฟ เครื่องจักร เครื่องมือก่อสร้างทุกชนิด กับสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โดย บริษัทบางกอกเจน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ สาขาลำปาง โทร. 054-010 395 , 061-401 5263

ประชาสัมพันธ์Lampang Auto Show 2018

รถกระเช้า ขนาด BC16 เมตร

บางกอกเจน ลำปาง

บจก. บางกอกเจนลำปางถูกก่อตั้งในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เช่าและขายเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงานทางวิศวกรรม
เพื่อขยายบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ บจก. บางกอกเจน ดำเนินงานเปิดสาขาที่ภาคเหนือและสาขาอื่นๆมากกว่า 2 สาขา

สาขาลำปาง โทร.054-010 395 , 054-010-163 , 061-401 5263

สาขาลำพูน โทร.063-221 3377 , 063-207 7478

เครื่องปั่นไฟ, เครื่องกำหนดไฟฟ้า, เครื่องอัดลม, เครื่องเชื่อมสนาม, อุปกรณ์ทำถนน, เครื่องจักร, เครื่องก่อสร้างทุกชนิด

"คิดถึงเครื่องจักร เครื่องมือก่อสร้าง คิดถึงบางกอกเจน"ติดต่อเรา